Pablo Software Solutions
 
Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych - PEMINE
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Widok sali konferencyjnej
Sesja posterowa
Stoisko firmowe
W ramach działalności pracowni ogólnotechnicznej instytut organizuje corocznie konferencje na­ukowo-techniczne pt. "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych". Konferencja ta ma charakter ponadregionalny (uczestniczą w nim przedstawiciele z Czech, Słowacji, Ukrainy oraz            Holandii, Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii). Szczególnie cenna jest współpraca z Vysoka Škola Banska - Technicka Univerzita w Ostrawie, z Uniwersytetem Narodowym - Politechniką Lwowską,   University of West Bohemia w Pilźnie oraz Instytutem Elektrodynamiki Państwowej Akademii Nauk Ukrainy.
PEMINE jako jedyna w kraju konferencja o tematyce maszyn elektrycznych, bardzo wysoko ceniona przez uczestników, posiada charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w nim goście z zakładów przemysłowych. W konferencji uczest­niczy corocznie około 220 osób, a liczba uczestniczących firm przekracza 100. Do tej pory zorga­nizowano 25 takich spotkań. 

Kolejna, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna PEMINE
odbędzie się w dniach 24-26.05.2017r. w Rytrze.Poniżej prezentujemy sprawozdania z ostatnich Konferencji Naukowo-Technicznych PEMINE.

Sprawozdanie z XXV Konferencji PEMINE (maj 2016r.)
Sprawozdanie z XXIV Seminarium PEMINE (maj 2015r.)
Sprawozdanie z XXIII Seminarium PEMINE (maj 2014r.)
Sprawozdanie z XXII Seminarium PEMINE (maj 2013r.)
Sprawozdanie z XXI Seminarium PEMINE (maj 2012r.)
Sprawozdanie z XX Seminarium PEMINE (maj 2011r.)
Sprawozdanie z XIX Seminarium PEMINE (maj 2010r.)
Sprawozdanie z XVIII Seminarium PEMINE (maj 2009r.)
Sprawozdanie z XVII Seminarium PEMINE (maj 2008r.)
Sprawozdanie z XVI Seminarium PEMINE (maj 2007r.)
Sprawozdanie z XV Seminarium PEMINE (maj 2006r.)
Sprawozdanie z XIV Seminarium PEMINE (maj 2005r.)
Sprawozdanie z XIII Seminarium PEMINE (maj 2004r.)
Instytut Napędów
i Maszyn Elektrycznych
KOMEL