Pablo Software Solutions
 
BOBRME Komel
Aktualności
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Instytut Napędów
i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Najnowsze osiągnięcia i popularność elektromobilności przyciągają do naszego Instytutu coraz liczniejszych gości. 12 kwietnia 2017r. odwiedzili nas uczniowie z ZSP Ornontowice.
Początek wizyty to tradycyjnie prezentacja na temat działalności Instytutu w pigułce, odrobina historii i zarys głównych gałęzi funkcjonowania poszczególnych działów. Wszystko dopięli na ostatni guzik Mariusz Czechowicz i Stanisław Gawron, który kolejno przedstawił swój zespół badaczy i konstruktorów.

Więcej...

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Elektromobilność szansą rozwoju polskiej gospodarki'. Przedstawiciele KOMEL-u uczestniczyli czynnie zarówno w panelach dyskusyjnych, jak i wystawie samochodów elektrycznych, na której jeden z naszych partnerów zaprezentował nowy elektryczny pojazd z komelowskim silnikiem.


Zobacz zdjęcia z konferencji...
W dniach 24-26 maja 2017 r. w Ry­trze k. Nowego Sącza po raz 26-ty spo­tkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Tech­nicznej "Pro­blemy Eksplo­ata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych", orga­nizowanej przez nasz Instytut przy współudziale firmy Schaeffler. Tegoroczna Konferencja odbyła się pod patronatem Mistra Energii - Pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Po raz kolejny patronat objął Komi­tet Elektrotechniki PAN. W Konferencji uczestniczyło 220 osób ze 111 firm i instytucji. Spotkaniu towarzyszyła wystawa oraz parada pojazdów elektrycznych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejną edycję PEMINE, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r.

Zobacz: materiały filmowe (film 1, film 2, film 3) oraz sprawozdanie
z konferencji


W dniach 26-27 maja 2017 r. w Giżycku przedstawiciele KOMEL-u zaprezentowali swoje produkty w ramach Mazurskiego Klastra Energii. Imprezie towarzyszyły m.in. XVIII Regaty Rząd-Samorząd. Na stoisku KOMEL pokazano m.in. nową wersję elektrycznego napędu do łodzi oraz elektrownie jachtową.

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyły się Krakowskie Dni Elektryka (KDE). KDE to największe targi pracy branży elektrycznej w Małopolsce, połączone z programem seminariów, prelekcji, szkoleń, wystaw projektów studenckich oraz warsztatów dotyczących najnowszych osiągnięć na rynku elektrycznym. W tym roku tematem przewodnim wykładów i prelekcji była inżynieria elektryczna w pojazdach. W KDE uczestniczyli przedstawiciele KOMEL-u, prezentując nasz Instytut oraz pojazdy elektryczne.

Zobacz zdjęcia z imprezy...

W dniu 7 czerwca 2017 r. w naszym Instytucie gościliśmy grupę uczniów pierwszej i drugiej klasy o profilu Odnawialne Źródła Energii, z Technikum nr 6 w Bytomiu. 
Więcej na naszym fanpage

W dniach 6-8 lipca 2017 r. przedstawiciele naszego Instytutu, wspólnie z firmą Ele-DriveCo uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Green Car Korea Expo, które odbyły się w Gwangju (Korea Południowa). Targom towarzyszyła konferencja "International Conference of Advanced Automotive Technology", w trakcie której dyrektor dr hab. inż. Jakub Bernatt - prof. KOMEL wygłosił prezentację na temat perspektyw i rozwoju elektromobilności w Polsce.


Więcej na naszym fanpage
Z satysfakcją informujemy, iż wydawany przez KOMEL kwartalnik "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" po raz kolejny pozytywnie przeszedł proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) - 59.05 (56.87 w roku 2015). Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.
Wskaźnik ICV 2016 upoważnia do powoływania się na indeksację w bazie IC Journal Master List.

W dniu 23 września 2017r. na rynku w Katowicach odbędzie się trzecia edycja Dni Energii Miasta Katowice. W trakcie tego wydarzenia przedstawiciele naszego Instytutu zareprezentują pojazdy elektryczne, tym razem off-roadowe, do których to Instytut KOMEL zaprojektował i wykonał napędy elektryczne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.
Celem organizowanego przez UM w Katowicach wydarzenia jest edukacja ekologiczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wzrostu efektywności energetycznej.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej imprezy.

Zobacz szczegółowy program wydarzenia.


Śledź na bieżąco na naszym fanpage

W dniach 13-15 września 2017r. w Janowie Podlaskim odbyła się 20 Konferencja Energetyki, organizowana przez firmę Ethos Energy Poland. W konferencji uczestniczyli przedstawicie naszego Instytutu prezentując najnowsze osiągnięcia, głównie w zakresie projektowania maszyn i napędów elektrycznych. W trakcie konferencji Stanisław Gawron - Kierownik Pracowni Maszyn Elektrycznych wygłosił referat pt.: "Prądnica synchroniczna o wzbudzeniu hybrydowym równoległym".


Więcej na naszym fanpage

W dniach 21-22 września 2017r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa "e-Mobilność - wyzwania szanse i zagrożenia". Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań, wymiana doświadczeń badawczych i przemysłowych dotyczących szeroko rozumianej e-mobilności. Organizatorzy liczą, że Konferencja i dyskusje jej towarzyszące, będą inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym. W trakcie Konferencji przedstawiciele naszego Instytutu wygłoszą referat pt.: "Opracowywanie, projektowanie i produkcja napędów elektrycznych do zastosowań specjalnych".

Przejdź na stronę internetową konferencji...

W dniu 23 września 2017r. na Placu Kwiatowym w Katowicach odbyła się trzecia edycja Dni Energii Miasta Katowice. Organizatorem wydarzenia było Miasto Katowice we współpracy z Tauron Ciepło. Impreza objęta została patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W jej trakcie przedstawiciele Instytutu KOMEL zareprezentowali pojazdy elektryczne, tym razem w wersji "off-road": e-buggy oraz quad, do których to Instytut KOMEL zaprojektował i wykonał napędy elektryczne. Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska.

Zobacz zdjęcia z imprezy oraz śledź wydarzenia na naszym fanpage